Kup materac bez wychodzenia z domu i skorzystaj!

Dla Państwa wygody, w trosce o komfort dokonywania zakupów w naszym e-sklepie przygotowaliśmy dla Państwa specjalną promocję:
darmowy transport na terenie całej Polski!

Promocja dotyczy wszystkich zamówień składanych przez nasz sklep internetowy i dotyczy transportu na terenie całej Polski.

Szczegóły promocji w regulaminie:

REGULAMIN PROMOCJI: "TRANSPORT GRATIS" („Regulamin”)

§1 Organizator Promocji

Promocja "TRANSPORT GRATIS" („Promocja”) jest organizowana przez firmę Recticel Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-428) przy ul. Granicznej 60 zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w
Łodzi Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093592, kapitał zakładowy
8 807 000 PLN opłacony w całości

§2 Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od 02.12.2016r. do odwołania.
2. Wiążąca jest data zamówienia, nie realizacji.
3. Promocja nie działa wstecz, nie obejmuje zatem zamówień złożonych przed okresem jej
rozpoczęcia.

§3 Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja jest adresowana do każdego Klienta platformy sprzedaży Sembella, który:
a. W czasie trwania promocji dokona za jej pośrednictwem zakupów produktów w salonach
dystrybucyjnych, które mają zawarta umowę na sprzedaż produktów Sembella za
pośrednictwem platformy sprzedażowej Sembella.
b. Ma ukończone 18 lat,
c. Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d. Zaakceptował w pełni powyższy Regulamin.

§4 Warunki Promocji

1. Skorzystanie z Promocji uprawnia Klienta do uzyskania usługi Darmowego Transportu na terenie
całej Polski zakupionych na platformie sprzedażowej Sembella produktów.
2. Promocją objęty jest pełny asortyment produktów sprzedawanych za pośrednictwem platformy
sprzedażowej Sembella.
3. W przypadku, jeżeli zakupione meble nie mogą być wniesione do mieszkania z winy Klienta lub
przyczyn niezależnych (np. Zbyt wąskie drzwi lub schody, trwający remont, etc.) pozostawia się je
bezpośrednio na posesji, a usługę transportu z wniesieniem uważa wtedy za wykonaną prawidłowo.
4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym do transportu adresem lub przy odmowie
przyjęcia produktów - zostają one zwrócone na magazyn firmy Recticel Sp. z o.o., a usługę transportu
uważa się za prawidłowo wykonaną. 
5. Klientowi nie przysługuje możliwość wymiany świadczeń objętych Promocją na inne, w tym na
świadczenie pieniężne, czy rabat gotówkowy na zakupione produkty nawet w przypadku rezygnacji
z promocji oraz odbioru osobistego produktów.
6. Promocja obowiązuje raz dla każdego zamówienia.
7. Promocja łączy się z innymi promocjami, rabatami, wyprzedażami itp.

§5 Postanowienia końcowe

1. Recticel Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w tym odwołania promocji.
2. Informacja o zmianie Regulaminu lub odwołaniu Promocji podana będzie do wiadomości na
stronach internetowych www.sklep.sembella.pl oraz www.sembella.pl Zmiany Regulaminu zaczynają
obowiązywać od dnia podania ich do wiadomości w powyższy sposób.

3. Klient, aby skorzystać z Promocji, zgadza się oraz akceptuje w pełni powyższy regulamin.